Redcord medical neurac treatment Redcord active works for everybody Redcord sport improve your peformance

Redcord® je snadno ovladatelný závěsný aparát.

Využívá se ve:

Fyzioterapii 

 • Diagnostika funkčních poruch pohybového aparátu
 • Léčba neuromuskulárních onemocnění (Neurac)
 • Snížení bolesti
 • Předoperační a pooperační péče
 • Individuální i skupinové terapie
 • Sekundární prevence
 • Ortopedické, neurologické, gynekologické, metabolické a další diagnózy

Tréninku

 • Vytestování svalových disbalancí, deficitu v koordinaci, síle i timingu
 • Funkční trénink
 • Nápravná cvičení (Corrective exercises)
 • Cvičení v labilním prostředí s více zavěšeními (Multisuspention exercises)
 • Zvyšování sportovního výkonu
 • Prevence zranění 

Výhody

 • Redcord propojuje fitness, zdravotní péči a sportovní výkon.
 • Usnadňuje přechod mezi výkonově orientovaným tréninkem a rehabilitací po zranění.
 • Jádrem konceptu jsou pečlivě navržená cvičení s použitím vlastní váhy těla jako odporu.
 • Svých výborných výsledků dosahuje díky kombinaci aplikovaných vědeckých poznatků (Neurac), patentovaného zařízení (vybavení Redcord) a poradenství certifikovaných profesionálů (CNP - Certified Neurac Provider).

V současné době využívá vybavení Redcord pro své klienty více než 150 poskytovatelů zdravotní péče a sportovních zařízení. Vzdělávacím programem každoročně projde více jak 200 fyzioterapeutů, lékařů a trenérů.